24 Kasım 2010

Ezber nedir, ne değiLdir ?

Bir dönem Turizm ve KüLtür Bakanı oLarak görev yapmış, aynı zamanda Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Başkanı Tınaz Titiz'in konuyLa iLgiLi açıkLamaLarı benim iLgimi çekti. 
http://www.beyaznokta.org.tr
http://www.tinaztitiz.com

Uzman TV'ye de ayrıca teşekkürLer...
aLttaki yazıyı da şuRadan aLdım.

Ezber bir şeyin değişmezliğine olan inançtır. Gerçek tektir. Bireyi tek yolculuğa ve sonuçta düşünme tembelliğine ve totaliterliğe götürür. Yaratıcılığı yok eder, birey aklını birilerine emanet eder ve onun sürüsünün bir parçası haline gelir. Bu birileri, siyasi bir önder ya da bir şeyh olabilir. Ezbercilik aydınlanmanın karşısında yer alır.
Ezbercilik; ilkokuldan üniversiteye kadar tüm eğitim sistemi çerçevesinde her dönemde değişen “resmi ideolojinin doğruları”nı öğretmeyi amaçlamıştır.
Ezberin olası nedenleri şunlar olabilir:
a. Bireyin ana amaç değil,devletin varlığını sürdürmesi için bir araç olarak varsayıla gelmiş olması. Bir başka deyişle,devlet için doğru, iyi güzel olanların bellenmesinin ana amaç olan devletin bekası için yeterli görülmesi,
b. Çocukların doğal öğrenme yöntemlerinin iyi etüt edilmemiş ve bu nedenle de onların, öğretilmeye muhtaç varlıklar olarak algılana gelmiş olması.
c. Geleneksel eğitimdeki yöntemin ezber oluşundan kaynaklanan alışkanlık.
d. Eğitici kadroların çoğunluğunun, eğitimdeki gelişmeyi izleyememeleri

Hiç yorum yok: