23 Eylül 2010

İstikLâL Marşı - Mustafa Sunar

istiklal marşı - mustafa sunar | izlesene.comhazırLadığım video dosyasını buradan biLgisayarınıza indirebiLir ve sınıfta öğrenciLerinize izLetebiLirsiniz.

Mustafa Sunar (1881-1959)

Eyyubi-Kemani-Rebabi Mustafa Bey olarak anılır. Maliye Nezareti Aşar Müdürü Ketanizade Hacı Hüseyin Bey'in oğlu olarak İstanbul'da doğan Mustafa Bey, sadece ilkokul öğrenimi görebildi. Tanburi İzak, Kemani Memduh, Kemani Tatyos, Kemani Bülbüli Salih Efendilerden dersler aldı. Darülelhan'da keman öğretmenliği, Devlet Konservatuvarı'nda İcra Heyeti üyeliği yaptı; Alaturka Keman Muallimi adlı bir kitap yayımladı. 1938'de Çorlu Halkevi'nde müzik dersleri verdi. Eyüp Musiki Cemiyeti'nde birçok müzisyen yetiştirdi.

Hiç yorum yok: