30 Aralık 2009

az izLe çok yaşa !

tv

“İzLeyici ne kadar çok seyrederse, o kadar az yaşar!”

“Gösteri, sonuçta uyuma arzusundan başka bir şey ifade etmeyen, zincire vuruLmuş modern topLumun gördüğü kötü düştür. Gösteri, bu uykunun bekçisidir!”

Debort, Guy (1996), Gösteri Toplumu, Çev. Ayşen Ekmekçi, Okşan Taşkent, İstanbul, Ayrıntı Yayınları.

Hiç yorum yok: