03 Mayıs 2009

onaLtıLık notaLarLa çaLışma / teknik etüd

hızLı pasajLarda “hızLı” çaLabiLmek için gördüğünü çaLmak yetmez. Benim öğrenciliğimde öğrendiğim bir onaLtıLık çaLışma tekniği/tarzı’nı sizlerle paylaşmak niyetindeyim. Nota biLmeyen arKadaşLar kusuRa bakmasınLar, çünkü bu yazdıkLarım onLara yöneLik değiL…
Etüd, en basit anLamıyLa söylersem (müzikte) belli bir tekniği geliştirmek için ( sözgelimi staccato - kesik kesik çaLma-, Largo -bağLı çaLma- vb….) eğitim amaçlı yazılmış, oluşturulmuş eser.
En iyisi imajLarLa anLatmak oLayı;
önceLikLe çaLacağımız pasajı “Ana Tema” oLarak aLtta göstereyim.
ANATEMA
Temamız yukaRıdaki imaj. Günde yüz kere yukarıdaki etüdü çaLabiLir/çaLışabiLiriz. Ve mutLaka da seviye aLırız. Hiç şüphem yok. Ancak onun yerine aLttaki imajLarda gösterdiğim teknikLeri kuLLanarak daha kısa sürede daha iLeri seviye aLmak da mümkün. Hangi çaLgıyLa çaLarsanız çaLın: fLüt, gitar, keman vb…
oLay asLında çok basit onaLtıLık notaları kümeLiyoruz. OnaLtıLık iLk iki notayı yine aynen onaLtıLık ama iki kere çaLıp ardından diğer iki notayı sekizLik çaLıyoruz.
ANATEMA
etüd/teknik 1
etud1
RakamsaL açıkLama oLarak :
1-2-1-2   -3   –4  /  5-6-5-6   –7   –8
Ritmik imaj :
1
etüd/teknik 2
etud2
RakamsaL açıkLama oLarak :
1–   2-3-2-3   -4  /  5-  6-7-6-7  –8
Ritmik imaj :
2
etüd/teknik 3
etud3
RakamsaL açıkLama oLarak :
1– 2–   3-4-3-4  /  5 – 6 –   7-8-7-8
Ritmik imaj :
3
etüd/teknik 4
etud4
RakamsaL açıkLama oLarak : 
1-2-3-4   -5  /  5-6-7-8   -9
Ritmik imaj :
4 faydaLı oLması diLekLerimLe…

Hiç yorum yok: