17 Mart 2009

“buyrun cenaze namazına” deyiminin hikayesi

dorduncumuRad IV. Murad zamanında tütün,içki ,keyif verici madde yasağı koyar ve yasağa uymayanları şiddetle cezalandırır. Bugünkü üsküdar civarında bir kahvehanede tütün vs. içildiğini istihbarat alır. Derviş kılığında tebdili kıyafet buraya gider. Selam verir.oturur. kahveci yanına gelip, “Baba erenler kahve içer mi?” diye sorar. padişah evet der.
kahveci “tütün içer misin?” der, padişah “hayır!” der. İşkillenir kahveci, tütün içimiyor da ne işi var burda diye. zaten padişahın tebdili kıyafet dolaştığı haberleri doLaşır oRtaLıkta. Eli titreye titreye kahveyi götürür.
-baba erenler ismini bağışlar mı?
-Murad.
-Peki isimde sultan da var mı?
-“eLbette var!”deyince kahvecinin bet beniz atar.zangır zangır titrer ve; “ öyLeyse buyrun cenaze namazına!” der, olduğu yere yığılır.
IV. Murad bu lafa çok güler ve kahveciyi bir defalığına af eder.

kaynak

Hiç yorum yok: