19 Ocak 2009

"Bütün savaşLar sonunda kaybediLir. iki taraf da kaybeder!"


"Bütün savaşlar sonunda kaybedilir. iki taraf da kaybeder!"
Trevanian (Rodney William Whitaker) / Şibumi

novar2

İsraiL’in fiListin poLitikası, Batı Şeria’da etnik temizlik, Gazze’de soykırımdır. Bu poLitikanın temeli siyonizmdir. Dünyaya ve dahi israiL’LiLere, siyonist ideoLojinin etnik temizliğe vekitLeseL katLiamLara açık çek verdiğini anLatmaLıyız. Bugünkü katLiamı LanetLemek yetmez, onu doğuRan ve siyaseten ve ahLâken meşRuLaştıRan bu ideoLojiyi teşhir etmeLiyiz!”

isRaiLLi muhaLiF taRihçi iLan pappe

novar1

meseLe din değiL, siyonizmdiR !

isRaiLLi muhaLiF taRihçi iLan pappe

novar3

Nazizm yahudiLiği madden tahRip etti, siyonizm ise manen!

anti-siyonist haham LeiLebe WiesFisch

Hiç yorum yok: