05 Ekim 2008

2008-2009 Müzik dersi performans / proje ödev konuLarı…

bu mateRyaLin bir kısmı “AydansI” nickLi öğRetmen aRkadaşıma aittir. Burada yayınLamak için iznini aLdım. Bu vesiLeyLe ( Laf aRamızda bu vesiLe deniLen zatLa tanışmak da bir türLü mümkün oLmadı ) kendisine teşekkür ediyorum.
Siz bunLarı kendi okuLunuza, öğrenciLerinizin duRumuna göre uyarLar/restoRe edeRsiniz aRtık. Unutmadan müzik dersinden her dönem en az 1 peRformans görevi, her öğretim yıLı için de yine en az 1 tane pRoje ödevi vermek zorunLuLuğu var. Açıkçası pRoje ödevi neyse de zaten bir peRformans deRsi oLan müzik deRsinde ayrıca peRformans ödevi/görevi vermek bana pek de anLamLı geLmiyor. SözgeLimi öğRendiği bir şarkıyı çaLgısıyLa çaLan çocuk zaten aynı zamanda bir peRformans sergiLemiyor mu?… ya da ne biLeyim, bir şarkının sesLendiriLmesi bir tür performans değiL midir?
Hadi bakaLım bu ödevLerin rubRik’Lerini kim hazırLayıp bizimLe payLaşacak?
Cevabı vermek istiyorum hemen. Hiçkimse tabii ki!!!
Benim haLa umudum YOK!!
RubRik de nediR? : Rubrik, performansı tanımlayan ölçütleri içeren puanlama rehberidir. herhangi bir çalışmanın puanlaması için geliştirilmiş ölçütleri içeren bir araçtır. Ancak, rubrikler sadece puan verme aracı değildir. Rubrikler değerlendirme amacıyla kullanıldığı gibi, etkili öğrenme ve öğretme için de çok yararlı araçlardır. (kaynak)
PROJE ÖDEV KONULARI
6. , 7. ve 8. SINIFLAR
· Atatürk ve Müzik
( Cumhuriyet ile gelişen Türk Müziğinin araştırılması ve sunulması.)
Atatürk’ün müziğe verdiği önem
Atatürk'ün Türk müziğine verdiği önem
Atatürk’ün belirlediği müzik ilkeleri doğrultusunda yapılan çalışmalar
· Tarih Şeridi
( Müzik dönemleri, bestecileri, önemli müzik olaylarını içeren bir tarih şeridinin hazırlanması ve sunulması. )
· Besteci Kartları
( Barok ve Klasik Dönem bestecilerinin resimlerinin ve kısa yaşam hikâyelerinin olacağı 10x8 boyutlarında tanıtım kartlarının hazırlanması ve sunulması.)
· Fotoğraf Albümü
(Yaylı, vurmalı, nefesli, telli ve tuşlu çalgılara ait fotoğraflardan ve küçük tanıtım yazılarından oluşan bir fotoğraf albümünün hazırlanması ve sunulması. )
· Besteci, Yorumcu, Müzisyen ve Orkestra Şeflerinin Yaşam ve Müzik Öyküleri
(Besteci, yorumcu, müzisyen ve orkestra şeflerinin meslek yaşantılarının ve hayat öykülerinin röportaj ve fotoğraflarla desteklenerek araştırılması ve sunulması…)
Dünyaca ünlü müzisyenler ve eserleri hakkında araştırma yapılarak eserlerinin dinletilmesi
Dünyaca ünlü Türk müzisyenler ve eserleri hakkında araştırma yapılarak eserlerinin dinletilmesi
· Çalgı Tanıtımı
( İstenilen bir enstrümanı tüm özellikleri ile araştırılarak dergi ya da albüm şeklinde hazırlanması ve sunulması. )
· Müzik Dergisi
( İçinde çalgı aleti tanıtımı, besteci tanıtımı, müzik festivalleri, konser haberlerinin yer aldığı bir dergi hazırlanması ve sunulması. )
· Dünyadaki Müzik Türlerinin Araştırılarak Tanıtımının Yapılması
( Klasik, Newage, Rock, Caz, Pop, Rap, Heavy Metal, vb… müzik türleri hakkında araştırma, sunum yapılması )
· Türkiye’deki Müzik Türlerinin Araştırılarak Tanıtımının Yapılması
(Türk Halk Müziği -Yöresel Müzik Kültürü-, Türk Sanat Müziği, Rock, Anadolu Rock, Caz, Pop, Rap vb müzik türleri hakkında araştırma, sunum yapılması )


PERFORMANS GÖREVİ KONULARI
4. ve 5. SINIFLAR
a)- Çocuk şarkılarının seslendirilmesi
b)- Öğrendiği bir eseri çalgısıyla çalması.
c)  Atatürk ile ilgili şarkı, türkü ve marşların araştırılması
d)- Müzikli gösteri hazırlanması
6. SINIFLAR
a)-Atatürk ve müzik konulu sunum hazırlanması
b)-Öğrendiği bir eseri çalgısıyla çalması.
c)-Müzik eşliğinde dans gösterisi hazırlanması.
d)-Bir türkünün hikâyesinin canlandırılması.
7. SINIFLAR
a)-Müzik eşliğinde şiir dinletisi hazırlanması.
b)-Koro gösterisi hazırlanması.
c)- Öğrendiği bir eseri çalgısıyla çalması.
d)-Ülkemizde müzik eğitimi veren kurumlar hakkında sunum hazırlanması.
e)- Öğrendiği bir eseri çalgısıyla çalması.

8. SINIFLAR
a)-İstiklal Marşı'nın yönetimi
b)-Sınıfta şarkı öğretimi
c)-Sınıfta öğrenilmemiş güncel ve sevdiği bir parçanın çalınması
d) Öğrendiği bir eseri çalgısıyla çalması.
e) Müzik eşliğinde şiir dinletisi hazırlanması.

NOT:Öğrencilerimizin bu çalışmaları, kendi araştırma, inceleme, yorum gücünü ve yaratıcılığını kullanarak yapması beklenmektedir. Ödev konularına göre çeşitli fotoğraf, resim, CD, makale ve röportaj teknikleri kullanılabilir.
ÖDEV TESLİM TARİHLERİ
Performans GörevLeri:
Birinci dönem için: 1 - 5 Aralık 2008 tarihlerinde,
İkinci dönem için: 13 – 17 Nisan 2008 tarihlerinde,
Proje Ödevleri:
4 - 8 Mayıs 2008 tarihlerinde TESLIM EDİLECEKTİR.
………………………………
Müzik Öğretmeni
http://bisgen.blogspot.com
http://yaratici-drama.blogspot.com
http://yaratici-travma.blogspot.com/
http://mybisgen.blogcu.com/

Hiç yorum yok: