16 Eylül 2008

kavaL etüd / egzeRsiz/çaLışma 2

parmak seRiLiğini sağLamak için hazıRLamıştım. NotaLarın tamamını göRmek için buRaya tıkLamanız geRek…

kavalett

Hiç yorum yok: