22 Eylül 2008

İsmet Erdem Efe – Müzik öğRetmeni ve hazıRLadığı/payLaştığı dökümanLar ( nota, yıLLık pLan, zümRe, tez, vb…)

oKuLLar açıLdı ya maLum öĞRetmenLer pLan, ezgeRsiz, zümRe vb dökümanLarın teLaşındaLar. Afyon ALi Çetinkaya İO Müzik öĞRetmeni İsmet Erdem Efe öğRetmenimiz sitesinde bu tür dökümanLarı payLaşmış.

OnLarLa da yetinmeyip faydaLı bir süRü döküman payLaşmış. NeLer mi?

MÜZİK DERSİ YILLIK PLANLARI
2008-2009 Öğretim Yılı 4-5-6-7-8.Sınıflar Müzik Dersi Yıllık Planları
2008-2009 Öğretim Yılı Müzik Dersi Zümre Tutanağı

Prof.Dr.Ali UÇAN
Müzik Öğretim Programı Öğelerinin Anlatım Dili, Kalıbı, Biçimi

İ. Erdem EFE
Müzik Eğitiminde Program Hazırlama
"Türk Müziği Çokseslendirme Teknikleri Dersi için Program Taslağı

bu yuKarıdaki dökümanLar için buRaya tıkLamanız geRek.

Müzik DefteRi diye açtığı böLümde de güzeL dökümanLar var. SözgeLimi;

Kitap & Doküman & Ders Notları:

TMÇS Ders Notları
250 Adet Türkçe İngilizce Çocuk Şarkısı (Derleme)

Ses Kayıtları:

Abaran Bölgesi Halk Dansları 1080 K
Hüseyni 1 260K
Hüseyni 2 599K
Kırmızı Buğday 886K
Segah 763K
Zeybek 567K

Finale İpuçları ve Uygulamalar için de ayrıca “FinaLe Yardım” diye bir böLüm var.

Bitmedi. “ÇalışmaLar” ismiyLe açıLan böLümde de şu dökümanLar mevcut:

Türk Halk Müziğinden ESİNTİLER-1 (Kitap)
Umay Yayıncılık ( 2002 ) / 15 Türkü Düzenlemesi
Türk Halk Müziğinden ESİNTİLER-2 (Kitap)
ISBN-975-00382-0-7 (2005) / 17 Türkü Düzenlemesi
Türkiye'deki Müzik Öğretmenliği Lisans Programlarına Yönelik Uygulanan Giriş Sınavlarındaki Farklı Ölçme Yaklaşımlarının İncelenmesi -2006
GÜ Eğitim Bilimleri Ensitüsü - ANKARA
Yüksek Lisans Tezi

İsmet eRdem eFe öğRetmenimizin hazırLadığı dökümanLarı çok beğendim. Onun sitesine yazdım buRada da tekRar ediyoRum: “Kocaman biR teşekküR ediyoRum.”

kimbiLir beLki siz de bir teşekkür etmek istersiniz? Yok yoK siz etmezsiniz, aLır gideRsiniz. Siz vaR ya siz…. ne zaman değişeceKsiniz…

Hiç yorum yok: