01 Ağustos 2008

ümraniye müzik öğRetmenLeri koRo/oRkestRası

Hazır ümraniye müzik öğRetmenLeri koro/oRkestrası demişken biRaz bu oLuşumdan da bahsedeyim istedim.

BiLdiğim kadaRıyLa 7 yıL önce baŞlanmış çaLışmaLara ve tür oLarak haLk müziği,kLasik tüRk müziği ve pop eserLeri icra ediLiyor. Dediğim gibi ben katıLaLı 2 yıL oLdu ve bu süre zaRfında en az 200-250 eser ekLendi repertuvara… ÜfLemeLi sazLardayım. ( Flüt, diLsiz kavaL, ney )

AsLında her bir aRkadaşımı tanıtmak isterdim buRada ancak bunun için önce onLardan izin aLmam geRek. MaLum internet oRtamında heRşey yazıLmıyor. Ama biLdiğim şu ki; haRika ses ve yoRumcuLarLa, harika saz üstatLarıyLa çaLışıyoRum. Yorumcu arkadaşLarım beni hoşgörsünLer ama söyLemeden edemeyeceğim özeLLikLe saz ekibimizde virtüöz diyebiLeceğim sanatkâRLar var. Bu açıdan beni çok geLiştirdi bu oRkestra/koRo. Herbirine bu vesiLeyLe teşekkür de etmek istiyoRum.

Epey konser veRdik; iL içi ve iL dışı oLmak üzere… SözgeLimi Rize, Iğdır, BoLu, Osmaniye…  geLişmeLeri buRadan takip edebiLirsiniz.

Lafı uzattıkça uzattım yine :=(

Bir iki fotoğRaf ekLeyeyim baRi… :=)

Fare( Mouse) iLe ResimLerin üzerine geLince neResi oLduğu yazaR!

Rize KonseRi

UZUN GOL

IGDIR

SUMELA-TRABZON

IGDIR-ERMENISTAN SINIR KAPISI

2 yorum:

Hüveyda Chaumont dedi ki...

Yusufçuğum,
Senin nefesin bize ne kadar hoş geliyor biliyorsun değil mi?
Sevgili arkadaşım ne güzel düşünmüşsün ellerine sağlık.
Hüveyda CHAUMONT

mybiSGeN dedi ki...

:-)