02 Mart 2008

Ana'nın Sesi / Öğüdü ( SuLh Nağmesi)

"En Kötü Barış Savaştan İyidir !"


Ana'nın Sesi/Öğüdü ( SuLh Nağmesi)

Ana galbim odlanır söz düşende davadan
Pes değil mi ey insanlar töküldü kan ahtı kan
Pes değil mi kara torpah su içti gözyaşından

Yeryüzünde dostu olsun gerek insan insana
Galbimdeki bu arzular arzusudur zamanın
Men anayım bu sesimde yerin göğün derdi var
Sulha gelin ey insanlar yoksa dünya mahvolur

Silahları yandırın arşa gahsın tütsüsü
Her obada her bir evde ganad açsın sulh sözü
Yüzü gülsün insanların bayram etsin yeryüzü

Yeryüzünde dostu olsun gerek insan insana
Galbimdeki bu arzular arzusudur zamanın
Men anayım bu sesimde yerin göğün derdi var
Sulha gelin ey insanlar yoksa dünya mahvolur

ALİ EKBER TAGİYEV 

http://www.divshare.com/download/13010532-ad2


yoRumLayan: SadıK Gürbüz ( ....)
düzenleme: Sarper Özsan ( 1 - 2 )

Türkü'nün aLtyapısı/eşLiği için Linke tıkLayınız

öğRenciLeRinize öğRetebiLirsiniz...

Hiç yorum yok: