18 Ekim 2007

LAYHARİ...

Osmanlı örgütlü bir toplumdur, her mesleğin loncası külhanbeylerin bile tarikatı vardır ve ismi de  “LAYHARİ”dir. Gazneli döneminde, 10. Asırda yaşamış, şarap fıçılarının dibinde kalmış tortuları yemekle meşhur Layhari, çamur yiyici demektir.(s.108 )

NİHAT GENÇ
Köpekleşmenin Tarihi
İletişim Yayınları

Hiç yorum yok: