11 Ekim 2007

GREV

Grev sözcüğünün Fransa'da Paris'te işsizlerin toplandığı Place de Greve adlı alandan geldiğini. Bu sözcük Türkçeye, 19. yüzyıl ortalarından sonra, işçilerin bilinçlenmeye başladıkları yıllarda geçmiş, işçi örgütlerinin kuruluşuyla yaygınlaşmıştır.

Hiç yorum yok: