04 Temmuz 2007

müzikLi dRama öRnekLeRi

Etkinliğin Adı :Müzik Aletinin eşi nerede?
Kullanılan Materyaller :Tef, el zili, çelik üçgen, marakas (her müzik aletinden iki tane)
Uygulama :Eğitimci, çocuklara müzik aletlerini dağıtır ve ses çıkarmalarına fırsat verir. Bu sırada müzik aletlerinin isimleri ve çıkardıkları sesler hakkında konuşulur. Daha sonra eğitimci çocukları iki gruba ayırır ve bir gruptan sınıfın dışına çıkmalarını ister. (her çocuk farklı bir müzik aleti ile birlikte)

Sınıfta kalan çocuklara da aynı müzik aletlerini vererek onlardan bu müzik aletlerini sınıfın belirli yerlerine saklamalarını ister. Sınıfın dışındaki çocuklar sınıfa girerler ve her çocuk elindeki müzik aletinin eşini arayıp bulur. Eğer farklı bir müzik aletine rastlarsa diğer arkadaşına ip ucu vermeden kendi müzik aletinin eşini aramaya devam eder. Elindeki müzik aletinin eşini bulan çocuk,her iki müzik aletini arkadaşlarına gösterir ve ses çıkartır. Aynı müzik aletlerinin çıkardıkları seslerin de aynı olduğu hakkında konuşulur.

------------------

Etkinliğin Adı: Çevre seslerini tanıma
Kullanılan Materyal : Ses çıkaran kaynaklar
Yetişkin, bebeklikten itibaren çocuğun tüm sesleri fark etmesi için teşvik etmeli ve seslerle ilgili yaşantının içine sokmalıdır. Örneğin akan suyun sesi, mekanik aletlerin çıkardığı sesler, yoldan geçen kamyonun sesi, havada giden uçağın sesi, aynı anda öten iki kuşun sesi gibi. Yetişkin bu sesleri ve benzeri sesler duyduğu zaman çocuğa “Duyuyor musun? Bu ne sesi? Ne kadar güzel ötüyor, değil mi? Şeklinde sorular yönelte bilir ve ip uçları verebilir.

www.okuloncesi.gen.tr

Hiç yorum yok: