25 Temmuz 2007

İstiklal Marşı, Türkiye Cumhuriyeti‘nin ulusal marşı.

Sözleri Mehmet Akif Ersoy‘un bestesi Osman Zeki Üngör‘ündür. 12 Mart 1921‘de TBMM tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin Ulusal Marşı olarak kabul edildi.

Ulusal Kurtuluş Savaşı‘nın en heyecanlı günlerinde toplumu biraraya getirici ve ortak duygularını canlandırıcı bir ulusal marş gereksinimini gidermek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı, 1921‘de bir güfte yarışması düzenledi. Bu yarışmaya 724 şiir katıldı. Kazanan güfteye para ödülü konduğu için önce yarışmaya katılmak istemeyen Mehmet Akif, Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi‘nin ısrarı üzerine Kahraman Ordumuza adadığı şiirini yarışmaya soktu. TBMM’nin 12 Mart 1921 tarihli oturumunda Mehmet Akif’in şiiri ulusal marş olarak kabul edildi.

Şiirin bestelenmesi için açılan ikinci yarışmaya 24 besteci katıldı. 1924 yılında Ankara‘da toplanan seçici kurul, Ali Rıfat Çağatay‘ın bestesini kabul etti. Bu beste 1930 yılına kadar çalındıysa da 1930′da değiştirilerek Cumhurbaşkanlığı Orkestrası Şefi Zeki Üngör’ün 1922‘de hazırladığı bugünkü beste yürürlüğe kondu.

Marşın armonilemesini Edgar Manas, bando düzenlemesini İhsan Servet Künçer yaptı. Şiir 9 dörtlük ve 1 beşlikten oluşur. İlk iki dörtlük İstiklal Marşı’nın güftesi olarak söylenir.

İstiklal Marşı'mızın ilk bestesini Ali Rifat Çağatay yapmış ve kaydetmiş. Yalnız kayıtta sadece ilk kıta ve son kıta yer alıyor.

Ayrıca bu beste, marşımızın kaydının ilk yapıldığı anda alınan ses kaydıdır. Bestenin, internette göreceğiniz örnekleri ses kalitesi değiştirilmiş ve orijinalliğini yitirmiştir. buRadan orijinal besteyi indirebilirsiniz.Yine aynı kaydı(ancak ses kaLitesi aRttıRıLmıştıR) buRadan indiRebiLiRsiniz.
buRadan da istikLâL marşını yayLıLar için kuLakLaRımızın aLıştıĞının dışında/deĞişik bir aRmonizaysonLa düzenLenmiş haLini indiRebiLiRsiniz! (biR ara biR reKLâmda kuLLanıLmıştı yanLış hatıRlamıyoRsam )
buRadan ise küLTüR bakanLıĞı çocuk koRosu taRafından sesLendiRiLmiş son hâLini indiRebiLiRsiniz.

İstiklal Marşı'nın ilk hali


Istiklal Marsi (Turkish National Anthem) seFa yePRem ( giTaR)


ve utancımız / çocuk kadaR oLamamışLaR


Powered by ScribeFire.

Hiç yorum yok: