04 Temmuz 2007

“Bu ne sesi?” Etkinliği

 Amaç:Öğrencilerin dinleme becerisini ve çevresel seslerle ilgili farkındalıklarını arttırmalarına yardımcı olmak.
Süreç:
1. Öğrencilere iyi bir dinleyici olmanın hem iyi bir öğrenci hem de iyi bir arkadaş olmak için gerekli bir beceri olduğunu ve bugün gerçekleştireceğiniz etkinliğin dinleme becerilerini arttırmalarına yardımcı olacağını belirtin.
2. Öğrencilerden başlarını sıranın üstüne koyarak gözlerini kapamalarını istedikten sonra aşağıdaki talimatı verin. “Şimdi bazı sesler duyacaksınız. Bu seslerin ne olduğunu anladığınızda parmak kaldırın ve ismini söylediğim arkadaşınız bize cevabını söylesin.”
3. Kullanabileceğiniz bazı sesler aşağıda verilmiştir.

• Alkış
• Islık
• Burun çekme
• Öksürük
• Kapıyı çalma
• Bir şarkı mırıldanma
• Hoplama
• Ayak ritmi tutma
• Kapıyı açıp kapama
• Kalemle masanın üstüne vurma
• Bir kağıdı buruşturma
• Bir kalemi yere düşürme
• Parmakları şıklatma
• Bir kalem açma (Bu örnekleri çoğaltabilirsiniz)

4. Aşağıdakine benzer soruları sınıfa yönelterek grup etkileşimini başlatın.
• Sesleri tahmin etmek kolay oldu mu? Niçin? (Dikkatin rolünü vurgulayın)
• Arkadaşlarınız sizinle konuşurken bu kadar dikkatle dinliyor musunuz?
• Öğretmeniniz konuşurken bu kadar dikkatle dinliyor musunuz?
• Ana- babanız ve kardeşleriniz konuşurken bu kadar dikkatle dinliyor musunuz?
• Sizle konuşan birini dikkatle dinlemediğiniz için hiç problem yaşadınız mı? Nasıl?

Kaynak:
“Örnek Grup Rehberliği Etkinlikleri” Serdar ERKAN- Pegem A Yayıncılık Ankara

Umut Nadir YALINIZ
www.okuloncesi.gen.tr

Hiç yorum yok: