12 Mayıs 2007

ÇOCUK VE MÜZİK EĞİTİMİ

 Müzik Eğitimi Yoluyla Çocuklara
Gelişim Alanlarına Göre Kazandırılabilecek Davranışlar


• Sözsüz ve Sinirli Sözlü İfadelerin Gelişimi,
* Gördüğü, hissettiği, hakkında düşündüğü şeyi ifade edebilmesini sağlamak,
* Sesleri, müzik aletlerini kelimeleri, cümleleri keşfetmesi ve şarkı üretebilmelerini sağlamak, bunlarla ilgili deneyimlerini arttırmak,
* Kendi hakkındaki düşünce ve duygularını içinde bulunduğu ortamda ifade edebilmesini sağlamak (güven duygusu),
* Hayal etme, yaratıcılık ve gözlem kabiliyetini geliştirme,
* Yargılama yapabilmeyi, hareket ve ritmik vuruşlar yoluyla yargılamayı kontrol edebilme becerisini geliştirmek,
* Daha olumlu bir benlik anlayışı geliştirmek için gereken deneyimleri kazandırmak…

Hiç yorum yok: