29 Mayıs 2007

KORO VE KORAL MÜZİK

Müzik insanoğlunun varoluşundan bu yana yaşamının her alanında etkili oldu. Çok az şey bilmesine rağmen insan, duygularını düşüncelerini dile getirebilmek için müziği kullandı.Sevgisini,öfkesini ve inancını şarkı söyleyerek anlattı.. <
Koro sözcüğü Yunanca "Khoreia", Latince "Chroea" sözcüğünden gelmektedir ve "dans" anlamındadır. Yunan ve Roma kültürlerinde halka halinde elele tutuşarak oynamaya, ilk Hristiyanlarda ise Tanrı'ya dua edenlere "koro" denilmekteydi.
Sözlük tanımında ise; "tek ya da çoksesli olarak yazılmış bir müzik yapıtını uygulamak için bir araya gelen topluluktur. ( Türk Dil Kurumu - Türkçe Sözlük)
Korolar" sayısal oluşum, ses, ses türü , ses kapasitesi ve tını bakımından dengeli,önceden belirlenen bir modele uygun olarak tek ya da çoksesli müzik yapıtını seslendirme yorumlama amacıyla kurulmuş , etkinlikleri ile toplumun kültür ve sanat yaşamına katkıda bulunan ses topluluklarıdır." ( Suna Çevik , Koro ve Yönetimi)

KOROLARIN NİTELİKLERİ
1 - PROFESYONEL KOROLAR : Koro üyeliğini meslek olarak seçmiş profesyonel sanatçılardan oluşan korolardır.
2 - AMATÖR ( ÖZENGEN ) KOROLAR : Koro üyelerini yetenekli müzikseverlerden oluşturan korolardır. Bu korolar müzik okulu gbidir. Yapılan çalışmalarla koro üyelerinin sesleri eğitilir, müzikal donanımları ve beğenileri geliştirilir.
3- EĞİTİM KOROLARI : Müzik eğitimi veren okullarda öğrncilerden oluşturulan korolardır. Profesyonel ve amatör korolardan farklı eğitim yöntemleriyle çalışırlar.

KORO TÜRLERİ
En yaygın koro türü , kadın ve erkek seslerinden oluşturulan karma korolardır. Kadın sesleri soprano ve alto, erkek sesleri ise tenor ve bas olarak gruplandırılır. Yalnızca kadınlardan , erkeklerden ya da çocuklardan oluşturulan korolar da vardır. Bunlar Kadınlar Korosu, Erkekler Korosu, Çocuk Korosu... gibi isimlendirilir.
Birçok korolu yapıt, dörtten az ya da çok seslidir. Bunlar şarkıcıların aynı melodiyi söyledikleri tek Ses (monofonik)partili korolardan, birkaç düzine sesli partili korolara (polifonik = çoksesli) kadar uzanır. Söz gelimi Thomas Tallis'in 40 ses partili " SPEN IN ALIUM"u VE BAZI XX.yy koroları bunun en güzel örneklerindendir.?>?>?>?>


 


www.medeasanat.com

Hiç yorum yok: