15 Nisan 2007

KUZULARIM ÇAYIRDA -ALTYAPI & OYUN

Şarkıyı ( eşlik ) buradan indirin
KUZULARIM

Oyun Gereçleri: Kuzu rolündeki çocukların boyunlarına asmak için, kurdeleye bağlanmış küçük kuzu çanları... Çoban için kaval, kamış, boru veya flüt... Akarsu sesi için metalofo ve tokmağı

Önerilen Oyun : Öğretmen birkaç çocuğun boynuna kuzu çanlarını asar. Bir çocuğun eline kavalı verir, o da çobandır. Bir çocuk da kenardaki metalofona tokmağı sürterek su sesi vermekle görevlendirilir. Bu da deredir.

Öğretmen :
- " Çoban bir gün kuzularını otlatmaya götürmüş, kaybolmasınlar diye de boyunlarına zil takmış" der ve şarkıyı başlatır. "Kuzularım çayırda" - Kuzu rolündeki çocuklar boyunlarında zillerle dört ayak üzerinde, meleyerek çayırdadırlar. "Otlanıyor bayırda" - Çoban onları çayırda ve bayırda otlatır. Çobanın elinde kavalı vardır. Bayırda otlanma draması duvarlara uzanarak yapılabilir."Anneleri nerede" - Anne koyun metalofonun yanında su içerken kuzular derenin uzağındadırlar. Metalofondan su sesi duyulur. (Not: aslında su, akarsu sesini daha önce kaydederek şarkının içinde de verebiliriz... Cd den yani... bisgen)"Su içiyor derede" - Tüm kuzular anne koyunun yanına, dereye gelip su içerler. Sonra meleyerek oturma yerlerine giderler.Öğretmen anlatıcı rolünü bir çocuğa devrederek, başka bir grupla oyun tekrar edilir.Şarkının solisti çobandır...

Hiç yorum yok: