25 Nisan 2007

TUĞLA TEORİSİTuğla TeorisiCamı açık bir odaya 100 kadar tuğlayı belli bir şekilde dizili bırakın.

Daha sonra odaya 2 veya 3 aday gönderin ve kapıyı kapatın
Onları kendi hallerinde bırakın ve 6 saat sonra odaya giderek durumu analiz
edin.

Eğer tuğlaları sayıyorlarsa
Muhasebe bölümüne yerleştirin.

Eğer tuğlaları tekrardan sayıyorlarsa
Denetçiler bölümüne yerleştirin.

Eğer odanın her yanına tuğla saçmışlarsa
Mühendisliğe yerleştirin

Eğer tuğlaları garip bir düzende sıralamışlarsa
Planlama bölümüne yerleştirin

Eğer tuğlaları birbirlerine atıyorlarsa
Operasyonlar bölümüne yerleştirin

Eğer uyuyorlarsa
Güvenlik bölümüne yerleştirin

Eğer tuğlaları parçalara ayırmışlarsa
Bilgi teknolojileri bölümüne yerleştirin

Eğer boş boş oturuyorlarsa
İnsan kaynakları bölümüne yerleştirin

Eğer birçok farklı kombinasyon denediklerini söylüyorlar
ama bir tuğlayı bile yerinden kıpırdatmamışlarsa
Satış bölümüne yerleştirin

Eğer odada değillerse
Pazarlama bölümüne yerleştirin

Eğer camdan boş boş dışarı bakıyorlarsa
Stratejik planlama bölümüne yerleştirin

Ve son olarak
Eğer biribirlerine bir şeyler anlatıyorlarsa ve tek tuğla bile
yerinden oynamamışsa
Onları tebrik edin
ve Üst yönetime yerleştirin.


Hiç yorum yok: